A Sacra Via és a Traianus-korlátok

A Forum Romanum főbejárata a via dei Fori Imperialiról nyílik. A Fórim különböző részeit a Szent út, a Via Sacra köti össze, melynek még látható az eredeti kövezete. Ettől jobbra, a Basilica Aemilia romjai. Az egykor impozáns templomot Aemilius Lepidus és M. Fulvius Nobilior cenzor emeltette. A munkálatokat i.e. 179-ben kezdték meg, majd az Aemilius-nemzetség más tagjai fejezték be.

Curia, Via Sacra

Az ókori Rómában egy négyszög alapú épület jelezte a  bazilika végét, melynek belsejét négy oszlopsor választott hajókra. A későbbi keresztény bazilika ezt az alaprajzot vette át. Az ókorban a bazilikák nem templomként működtek. Ebben is a közügyek intézésére és igazságszolgáltatási célokra használták eredetileg.
A bazilika közelében állt a Curia, a szenátusi ülések székhelye. A Curiát Tullus Ostilius király emeltette, majd többszöri átépítés után, a VII. században templommá alakították. Belsejében, a restaurált márványpadlózaton még láthatók a lapok, amelyekre a szenátorok fapadjait helyezték.

Itt találhatók a Traianus-korlátok, melyek valószínűleg a Rostra-szószék díszét képezhették. Elnevezését arról nyerte, hogy a domborművek Traianus uralkodásának egyes jeleneteit és néhány áldozati állat képmását ábrázolják.

A Curia előtti téren volt a Comitium, a népgyűlések helye. A Comitium után látható egy széles fekete márványlap, a Lapis Niger. A Lapis Niger alatt levő föld alatti fülkét Romulus sírjának tartanak. Itt olvasható a legrégibb ismert latin felirat, mely i.e. a VI. századból származik.