A Szent Péter-bazilika felépítese

Maga az épület  reneszánsz és a barokk harmonikus egysége. Valamennyi kincse aligha vehető számba egyetlen alkalommal, de a figyelmes látogató észre veszi a legfontosabbakat:
Elől, a központi hajó két oldalán az egy-egy puttó által tartott szenteltvíz-tartó a XVIII. századból való. Jobbra, a IV. pillérnél  Szent Péter bronz ülőszobra a XIII. században készült.

Michelangelo - PietaA szobrok közül az egyik legismertebb Michelangelo Pieta c. szobra, mely a róla elnevezett kápolnában a Capella della Pieta-ban áll. A művész 24 éves volt mikor a Könyörület megrázó jelenetét márványba véste: Szűz Anya az ölében tartja a keresztről levett, halott gyermekét, Krisztust.

A Capella di San Sebastiano a benne lévő Domenichino mozaikjáról nyert nevet, mely Szent Sebestyén mártíromságát ábrázolja.

Bernini művészien kidolgozott arany szentségtartóját őrző  kápolna is a benne lévő kincsről lett elnevezve: Capelle del SS. Sacramento, melyet Borromini rácsa díszit.

A Capella Gregoriana oltárát különösen szép Madonnát ábrázoló freskó díszíti. A kápolnát Michelangelo tervezte és Della Porta ékesítette fel, a cinquocento-ban.

A jobboldali kereszthajó XIII. Kelemen pápa siremléke, Rezzonico művel látható, útban a Szent Mihály kápolna felé. Itt, a Capella di San Micheleben Reni Szent Mihályt ábrázoló festményének a mozaikváltozata látható.

A baloldali kereszthajó három oltáráról híres: a mozaik képek Szent József, A hitetlen Szent tamás és Szent Péter keresztre feszítése címet viselik.

A Szent Péter-bazilika apszisában áll Bernini műve, a pápai trónus, a Cattedra di San Pietro. A pompás barokk alkotás magába foglalja az egykori fatrónust, melyet a legenda szerint maga Szent Péter is használt.

Az apszis oldalaiban kaptak helyet a pápai sírok: VIII. Orbán pápa síremléke Bernini műve, III. Pál  pápa Della Porta munkáját dicséri.

A Szent Péter-bazilika kupolája a legnagyobb ilyenszerű épitmény. A 120 m magas kupolát 4 pillér tartja. Bernini a pillérek fülkéibe 4 nagyméretű szobrot helyezett el: Szt. Helena, Szt. Veronika, Szt. Longhinus és Szt. András.
A kupola alatt Bernini híres remekműve a bronz baldachin áll.

A Capella della Colonna  márványoltára Szt. Leó és Attila találkozását örökíti meg. Itt van VII. Sándor pápa - Chigi - síremléke, Bernini és tanítványai alkotása.
A baloldali kereszthajó után következik a Capella Clementina. Az átjáróban VIII. Pius pápa síremléke kapott helyet. A Della Porta által befejezett kápolna őrzi VI. Pius Pápa sírját, mely Thorvaldsen alkotása.

Capella del Coro: a jobboldali átjáróban van XI. Leó pápa, Algardi által készített síremléke. A XIV. században gyönyörű stukkókkal díszített kápolna VIII. Ince pápa - Cybo -  síremlékének adott helyet.

A Capella della Prezentazione, azaz Krisztus bemutatása a templomban nevű kápolna a Battisterio-hoz vezető átjáróban van. Itt található Canova híres alkotása, az utolsó Stuartoknak készült síremlék.

A Battisterio, vagyis a keresztelő kápolna fő érdekessége az antik szarkofág fedeléből készült keresztelő medence.

A sekrestye Marchionni műve. Az 1776-84 között épült sekrestye helyén eredetileg zarándokház állt, melyet Szent István, magyar király alapított. Ezt a külső falon egy emléktábla is jelzi.

A kincstár a Battisterio-ból nyílik. A Szent Péter-bazilika kincstára nagyjából a hívek több évszázadon át ide hozott adományaiból gyűlt össze. Érdekesség a IV. századból való szarkofág, a VI. századból való gyöngyberakásos vatikáni kereszt, a Crux Vaticana és a IX. Sixtus pápa - Della Rovere - bronzból készült síremléke, Pollaiolo alkotása.

A Grotte Vaticane, vagyis a barlangtemplom őskeresztény kori szarkofágot őriz. Egykor több pápát is ide temettek. A GrotteVaticane két részből áll: a Grotte Nuove, vagyis új barlangtemplom a Szent Péter kápolnával és a Szent Pál kápolnával, meg a Grotte Vecchie, vagyis a régi barlangtemplom. Mindkettő bejárata a Largo Braschi felől nyílik.

A Grotte Vechie-ben, az ókeresztény szarkofágok szentélyében, 1980 október 8-án II. János Pál pápa magyar kápolnát avatott. A kápolnát a Boldogságos Szent Szűznek, a magyarok Nagyasszonyának és Magyarország patrónusának ajánlották, mert egykor Szent István, az első katolikus magyar király is a Boldogságos Szűznek ajánlotta országát és koronáját.