A Borgia-lakosztály - Appartamento Borgia

A Borgia családból származó VI. Sándor pápa Pinturicchio-ra bízta lakosztálya dekorációját. A 6 terem freskóit a mester néhány tanítványa segítségével festette meg.

Salla delle Sibille, vagyis a Szibillák Termében, 12 lünettában láthatók a szibillák és próféták alakjai.

Sala del Credo. Ez a terem néhány próféta és apostol feliratokat és verssorokat mutat fel a szentmise Credo részéből.

A Sala delle Arti Liberali, a pápa ebédlőterme volt. Antonio di Viterbo itt a "szabad művészeteket" szimbolizáló freskókat alkotott.

A Sala dei Santi, azaz a Szentek Terme falait szinte teljes egészében Pinturicchio freskói díszítik. A rendkívüli művészeti értékű alkotások közül a kritikusok a Szt. Katalin hitvitáját ábrázoló jelenetet tartják.

A Sala dei Misteri, vagyis a Misztériumok Termét Pinturicchio lünettákba festett freskói diszitik. A képek Krisztus életéből vett jelenetek.

A Sala dei Pontefici, vagyis a Pápák termében az un. groteszkek kaptak helyet, melyket Perin deel Vega és Giovanni da Udine igen finoman kivitelezett.

A Collezione di Arte Religiosa Moderna, vagyis a modern vallásos művészet gyűjteményét VI. Pál pápa alapította 1973-ban. A Sixtusi kápolna megtekintése után érdemes elidőzni itt, a modern vallásos művészet termeiben is. A gazdag festmény- és szoborgyűjteményt 55 teremben helyezték el. A legismertebbek Modigliani, Matisse, Le Corbusier, Chagall, Gauguin alkotásai.