Eremitani templom

Az Eremitani templom mai képe a Műemlékek Bizottsága kitűnő restaurálási munkájának az eredménye. A Szt. Ágoston rendi remete szerzetesek 1276-ban emelt templomát, az Eremitani templomot 1944. március 11-én olyan súlyos bombatámadás érte, hogy szinte teljesen romba dőlt.

Születési dátumát a szentély boltíve egyik oszlopán elhelyezett kőlap igazolja, mely arról tájékoztat, hogy a Padovai Városháza 1276-ban engedélyt adott a  Szt. Ágoston remeterendi szerzeteseknek a templom felépítésére. A munkálatokat a XIV. sz. elején fejezték be. A mennyezet faburkolata a kor neves építésze, Giovanni degli Eremitani fráter érdeme, aki a Palazzo della Ragione boltozatát is tervezte.

A négyszögletes, komor struktúrájú Eremitani templomot a kápolnák változatossága élénkíti, valamint az oldalsó bejáratnál levő kőlapok, a hónapok allegóriáival díszített pillérekről elnevezett "hónapok ajtaja". Az egyhajós templom homlokzata egyszerű, a belseje tágas, a falait vörös és opkkersárga téglasorok díszítik, a tetőzete fából való.

Az Eremitani templomban a jobboldali fal mellett, a bejárat közelében van Padova két uralkodója, Umbertini da Carrara (1338-1345), szemben pedig Jacopo Carrara (1345-1350) síremléke. Ennek érdekessége a szarkofág alatt elhelyezett azon 16 latin Petrarca-verssor, melyet a nagy költő ajánlott barátjának, Jacoponak. A hajó baloldalán két, XV. és XVI századból való oltárkendő látható, majd az 1582-ben elhunyt Marco Mantova Benavides sírboltja. A déli oldalon pedig négy, művészi freskókat őrző kápolna nyílik.

Az templom apszisában találjuk a Sanguinacci kápolnát, a nemesi család  sarja, Ilario Sanguinacci sírboltjával. A kápolna baloldali képeit sikerült a restaurátoroknak megmenteniük, de a jobboldaliak megsemmisültek s jelenleg itt három, eredetileg a Jacopo da Carrara síremlékéhez tartozó freskó látható.
Ez után következik a rész, melyet a háború leginkább megrongált, a Dotto kápolna teljesen megsemmisült, csak Diamante Dotto sírboltja maradt meg. Úgyszintén az Overtari kápolna, ahol Mantegna: Szt. Kristóf mártiriuma is látható.

Az Overtari kápolnát a szakértők, művészeti szempontból az Eremitani templom szíveként tartanak számon, ugyanis itt kezdte meg munkásságát, 17 évesen, Andrea Mantegna, a Quattrocento egyik legnagyobb festője.

Az Eremitani templom átriumában látható Antonio Canova az 1800-as évek elején márványból faragott Könyörület c. szobrának bronzmásolata.